CLICK N BUY

ürün yerleştirme örnekleri

FOR PRODUCT PLACEMENTS MADE, CLICK HERE.

ÜRÜN YERLEŞTİRME ÖRNEKLERİ İÇİN BURAYA TIKLA

Ürün yerleştirme yapılabilir - Ya Sonra?

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı (Anayasa Komisyonunca Kabul Edilen Metin)

Ürün yerleştirme
MADDE 13- (1) Sinema ve televizyon için yapılmış filmler, diziler ile spor ve genel eğlence programları haricinde, yayınlarda ürün yerleştirmeye yönelik uygulamalara yer verilemez. Ürün yerleştirme uygulamaları ticarî iletişimle ilgili düzenlemelere tâbidir.
(2) Üst Kurul tarafından belirlenecek şartlarda, belirli mal ve hizmetlerin ücretsiz olarak program içine dâhil edildiği durumlarda da ürün yerleştirmeye izin verilebilir.
(3) Ürün yerleştirmenin, medya hizmet sağlayıcının editoryal bağımsızlığını ve sorumluluğunu etkilemesine izin verilmez. Ürün yerleştirmede, ürün veya hizmetlerin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu yapılamaz. İzleyiciler, programın başında, sonunda ve reklâm arası sonrasında program başladığında, ürün yerleştirmenin varlığı hakkında açıkça bilgilendirilir.
(4) Haber bültenlerinde, çocuk programlarında ve dinî programlarda ürün yerleştirmeye izin verilmez.
(5) Ticarî iletişimi yasaklanmış ürünlerin ürün yerleştirmede kullanılmasına izin verilmez.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

"Çakal" galası yarın!


"Çakal" - Erhan Kozan Filmi -  2010
Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Damla Sönmez, Uğur Polat, Erkan Can, Cüneyt Türel, Turgay Tanülkü, Haldun Boysan, Ufuk Bayrak, Naci Taşdöğen, Çetin Altay, Ümit Çırak, Eser Ali, Ayhan Eroğlu, Kuzey Yücehan, Deniz Karaoğlu, Pelin Çavdur, Cem Zeynel Kılıç, Parkan Özturan 

"Evyah Eyvah" bebek

Firuzan (Demet Akbağ), oyuncaklarla dolu odasında misafir olarak kalacak olan Hüseyin'e (Ata Demirer) neden oyuncak dolu bir odası olduğunu anlatmaya başlar.

Hüseyin'e oyuncaklardan korkup korkmadığını sorar.

Firuzan, Hüseyin'e muziplik yapmak ister ve elindeki oyuncak bebeği ona doğru aniden tutar. O sırada zaten şaşkın olan Hüseyin, korkar ve irkilir. (aşağıdaki gibi)